fund

เผยข้อมูล การทำความรู้จักกับการลงทุนในกองทุนรวม คืออะไร

fund

การลงทุนทุกวันนี้มีด้วยกันหลายรูปแบบ ก่อนตัดสินใจลงทุนอะไรจึงต้องศึกษารายละเอียดนั้นๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้เรามักเห็นว่าการลงทุนที่คนจำนวนไม่น้อยชอบคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ใช่ว่าประเภทความเสี่ยงสูงจะไม่มีใครมาลงทุนเลย หนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจมากๆ เวลาเราเรียกภาพรวมคือ การลงทุนในกองทุนรวม แต่เชื่อว่าหลายคนยังคงสงสัยเกี่ยวกับกองทุนรวมว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่

รู้จักกับการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีการระดมเอาเงินทุนจากบรรดานักลงทุนรายย่อยแล้วเอาไปลงทุนกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้นำเอาเงินดังกล่าวไปลงทุนพร้อมปฏิบัติต่างรายละเอียดที่ได้มีการแจ้งเอาไว้ ตัวกองทุนรวมนั้นจริงแล้วคือการพูดในภาพรวมเพราะกองทุนประเภทนี้มีแตกย่อยออกไปได้หลายประเภทมาก อย่างกองทุนรวมตลาดเงินจะมีการลงทุน เช่น กองทุนสำหรับการลงทุนในเงินฝาก, ตั๋วเงินคลัง, ตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น

กองทุนรวมตราสารหนี้ เช่น กองทุนที่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล, ตราสารหนี้, หุ้นกู้เอกชน ด้านกองทุนตราสารทุนจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศก็ได้ มีกองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น ลงทุนในทองคำก็เรียกว่า กองทุนทองคำ ลงทุนในน้ำมันก็เรียกกองทุนน้ำมัน มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เรียกว่า กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

จุดเด่นสำคัญในการลงทุนกับกองทุนรวม คือ เราไม่ได้เป็นคนคิดหรือศึกษารายละเอียดต่างๆ เพียงคนเดียวแต่จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ตัดสินใจให้ว่าจะลงทุนดีหรือไม่ คนที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการกองทุนไม่ใช่อยู่ดีๆ ใครจะเข้ามาเป็นได้ ทุกคนต้องผ่านการเรียนการศึกษามาอย่างดี เรียนมาทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะ รู้จักการกระจายความเสี่ยงที่ดี ยกตัวอย่าง กองทุนหุ้นจริงแล้วมีเป็นสิบๆ ตัว บางกองยังรวมหุ้นกู้ พันธบัตร เข้าไปอีก การลงทุนกระจายกันไปก็เหมือนกับการกระจายความเสี่ยง

การลงทุนในกองทุนรวมแทบทุกประเภทไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงินมหาศาล บางกองทุนเริ่มต้นแค่ 1,000 บาท แต่เราสามารถซื้อกองทุนมาเป็นของตนเองได้แถมยังได้ประโยชน์ในเรื่องภาษีด้วย บางกองทุนก็มีเงินปันผลให้อีก อย่างไรก็ตามทุกอย่างย่อมมีจุดด้อย กองทุนรวมเองด้วย เช่น การมีอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปกติด้วยการจ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญแต่ละกองทุนจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารลงทุน เลือกไม่ได้ว่าอยากได้หุ้นตัวนั้นไม่อยากได้ตัวนี้ หากไม่ชอบจริงๆ ก็ย้ายกองไป ราคาซื้อขายจะรู้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ ไม่อัพเดทเท่าไหร่นัก นี่คือทั้งหมดของกองทุนรวม