Mutual Fund

คุณเป็นคนแบบไหน มาดูกัน

……ทำงานมาหลายปี ยังไม่มีเงินเก็บ

……พอเก็บได้ก็หมดไปกับสิ่งไร้สาระ

……มีเงินแต่ละเดือนไม่มาก แต่อยากให้เงินงอกเงย

……ประสบการณ์การลงทุนก็ไม่มี อยากมีที่ปรึกษาและผู้ช่วย

……มีเวลาว่างนะ อยากรู้เรื่องหุ้นและตราสารหนี้ แต่มันเข้าใจยากจัง

คุณเป็นคนแบบไหนตามข้างต้น หากข้างต้น คือ หนึ่งในปัญหาที่คุณพบ ทางเลือกการลงทุนของคุณในอันดับต้นๆ น่าจะเป็น

“กองทุนรวม” (Mutual Fund)  ที่จะช่วยบริหารและจัดการเงินของคุณให้งอกเงยขึ้นมาได้ แบบใช้เงินทำงาน

กองทุนรวม จะแตกต่างจากกองทุนทั่วไป ตรงที่จะมี “มืออาชีพ” มาช่วยดูแลการลงทุนให้  โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง  เริ่มต้นจากหลักพันบาทขึ้นไป  และยังมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทของกองทุน  โดยหากคุณต้องการลงทุนสามารถเลือกหาดูกองทุนรวมที่คุณสามารถยอมรับระดับความเสี่ยง หรือในกรณีเกิดการขาดทุนได้  และคุณสามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ด้วย  เช่น หุ้น พันธบัตร ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ จะ Go Inter หรือแบบประหยัดภาษี  และยังมีทั้งแบบระยะสั้น ระยะยาว คุณสามารถเลือกและวางแผนกรลงทุนได้แล้วค่ะ

หลักการทำงานของกองทุนรวมที่ ช่วยลดความเสี่ยงให้กับเงินลงทุนของคุณ นั่นคือ กองทุนรวมจะนำเงินลงทุนของนักลงทุนรายย่อยมารวมกันเป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่  จากนั้นจะนำเงินก้อนใหญ่จำนวนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลากหลายประเภท  จึงเป็นวิธีการกระจายการลงทุนได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

กองทุนรวมคืออะไร ?

“กองทุนรวม” (Mutual Fund) ก็คือ โครงการลงทุนที่เกิดจากการรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนจำนวนหลายๆ ท่าน  แล้วนำมารวมกัน เพื่อให้เกิดเป็นเงินก้อนใหญ่ จากนั้นจึงนำไปจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล เพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุนนั้น

เมื่อนักลงทุนหรือคุณไปซื้อ จะได้รับ “หน่วยลงทุน” (Unit Trust)  เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของเงินที่ได้ลงทุนหรือซื้อไว้  ซึ่งได้ถูกจัดตั้งและบริหารกองทุนรวม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)  จากนั้นเมื่อเกิดผลกำไรหรือรายได้จะนำเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุน ตามสัดส่วนการลงทุนของแต่ละท่าน

แม้ว่าการศึกษาหาข้อมูลการลงทุนค่อนข้างสะดวกสบาย แต่นักลงทุนก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจและมองเห็นข้อดีข้อเสียให้อย่างชัดเจน  จากนั้นจึงเลือกลงทุนตามแบบฉบับของคุณเอง โดยที่ไม่ต้องกังวลหรือห่วงว่าจะสูญเปล่า  เพราะหากเราไม่กล้าลงทุนในวันนี้แล้วเงินที่เราอยากให้งอกเงยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง